Sodelovanje – povezovanje

Ustanove s katerimi  sodelujemo

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Center za otroke z motnjami v razvoju
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Služba za otroško in mladostniško psihiatrijo
 OŠ Gustava Šiliha Maribor OŠPP; PP
Vrtec Otona Župančiča Maribor (v enoti Lenka se nahajata 2 skupini POPP)
Vrtec Jožice Flander maribor (v enoti Veveriček se nahajata 2 skupini POPP)
Vrtec Tezno Maribor (v enoti Veveriček se nahajata 2 skupini POPP)
Vrtec Jadvige Golež Maribor
Vrtec Pobrežje Maribor
Vrtec Ivana Glinška Maribor
Vrtec Studenci maribor
Vrtec Borisa Pečeta Maribor
Center Sonček Maribor; Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
Specialna olimpiada Slovenije – Mladi športnik
Zasebna Pedopsihiatrična ambulanta Nataša Potočnik Dajčman dr. med., spec. psih.
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča
SPLOŠNA BOLNIŠNICA “DR. FRANCA DERGANCA” NOVA GORICA Oddelek za invalidno mladino Stara Gora
Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

Zveza Sožitje – zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije

Medobčinsko Društvo SOŽITJE MARIBOR

Institut za avtizem in sorodne motnje
Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke
Center za sluh in govor Maribor
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Nevroliška klinika

 

Dostopnost