Strokovni delavci

Vodja Predšolskih oddelkov s prilagojenim programom: Pegi Zakrajšek Stergar, pegiosgusi@gmail.com ; tel. št: 040626288

Vrtec Vzgojiteljice: profesorice defektoligije in profesorice specialne in rehabilitacijske pedagogike Pomočnice vzgojiteljic
soncki
Vrtec Jožice Flander Maribor, enota Veveriček
pikapolonice

Eva Simonič

Nina Kmetec

Marjeta Arčnik

Zlatka Tertinek

nadomešča Kim Čuhnik

Alenka Rošker

mavrica
Vrtec Tezno Maribor,enota Mehurčki
soncki

Petra Polajžar

Lea Mikša

Doroteja Bartol

Zlatko Šišotek

metuljcki
Vrtec Otona Župančiča Maribor, enota Lenka
pikapolonice

Tatjana Visočnik

Simona Bergauer

Majda Bratuša Štrakl

Anica Rošker Breg

Vrtec Osnovna Šola Gustava Šiliha enota Sovice (Doma Antona Skale)

Bernarda Belec

Tjaša Petelin

Marija Breg

Tamara Kovačevič

Terapevtski tim:

Dvoršak Tatjana: diplomirana fizioterapevtka

Škrabel Kristina. diplomirana delovna terapevka

Plešic Mateja: profesorica defektologije in profesorica logopedije

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Operativni program za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020: Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzhodni kohezijski regiji

Zaposlena na Projektu: Anita Zadravec, profesorica defektologije

Dostopnost