Strokovni delavci

Dodatno strokovno pomoč v mariborskih vrtcih izvajajo:

Strokovne delavke: profesorice defektologije in profesorice specialne in rehabilitacijske pedagogike Vrtec
Jožica Skarlovnik  Vrtec Pobrežje Maribor
Vera Žiger

 Vrtec Studenci  Maribor

Vrtec Jadvige Golež

Vrtec Borisa Pečeta

Barbara Borko

Vrtec Tezno Maribor, Vrtec Otona Župančiča Maribor

Vrtec Ivana Glinka

Vrtec Studenci

Sanela Kesič

Vrtec Ivana Glinška Maribor,

Vrtec Borisa Pečeta Maribor

Vrtec Jožice Flander

 Ingrid Vrabl
Martina Mlakar
Anita Zadravec

Dostopnost