PRIČAKOVANJA VRTCA DO STARŠEV

  • spoštovati sprejete dogovore in naš poslovni čas;
  • pred vključitvijo otroka v vrtec starši in vrtec podpišejo pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti,
  • ob vstopu otroka v vrtec predložijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka,
  • o spremembi otrokovega zdravstvenega stanja opozorijo vzgojiteljico,
  • na poti otroka v vrtec in iz njega zagotovijo spremstvo z osebo, ki je polnoletna (in tako spremstvo vzgojiteljici pisno potrdijo),
  • posredujejo natančne podatke in sporočajo spremembe,
  • bolnega otroka ne pripeljejo v vrtec,
  • podpis soglasij,
  • sporočijo izostanek otroka,
  • redno plačujejo ceno programa na osnovi pravilnika o plačilih vrtca.
Dostopnost