V mesecu maju smo v predšolskih oddelkih s prilagojenim programom spoznavali vrt, travnik in vrtna opravila. Na to temo smo skupaj izdelali plakat, na katerega smo najprej slikali, risali in barvali. Nato smo v revijah poiskali razne slike na temo vrt, jih izrezali in prilepili na plakat. Na koncu smo plakat opremili še s podporno komunikacijo.
Našim otrokom tudi s pomočjo vizualne podpore pomagamo razvijati besedišče ter generalizacijo pomenov besed s pomočjo različnih slik, istega pojma.
Plakati krasijo igralnice in s svojimi pisanimi barvami vabijo, otroci si večkrat pridejo pogledat slike, jih tudi sami imenujejo ali pa nanje kažejo s kazalcem, da jih poimenujemo mi.
Mateja Plešic Mihevc (logopedinja)
Dostopnost